Inloggen

Basisnormen integriteit medewerkers OD's

Geplaatst op 30 november 2020

Tijdens de ALV van 2 juli jl. is door één van de leden een casus voorgelegd over commerciële nevenactiviteiten van een medewerker van een omgevingsdienst, die een relatie hebben met de (asbest)taken die worden uitgevoerd voor de betreffende omgevingsdienst.

Naar aanleiding hiervan is er door een bestuurslid van VOAM een gesprek geweest met de betreffende ambtenaar over deze specifieke casus. Het bestuur heeft vervolgens een brief opgesteld richting de directie van de betreffende omgevingsdienst met een aantal algemene vragen betreffende de basisnormen integriteit van medewerkers van omgevingsdiensten, met het verzoek hierop te reageren. Een afschrift van deze brief treft u aan als bijlage. Op 26 november jl. is een reactie van de omgevingsdienst teruggekomen per brief. Deze is bijgevoegd.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?