Inloggen

Over VOAM

VOAM is de brancheorganisatie voor asbestonderzoeksbedrijven en adviesbureaus en staat voor Vereniging voor Onderzoek en Advies Milieugevaarlijke stoffen.

VOAM wil het advies en onderzoek naar asbest en andere milieugevaarlijke stoffen, Chroom 6, binnenmilieu en biologische agentia verder professionaliseren door nadere uitwerking van voorschriften en normen en een gedegen opleidingstraject voor het uitvoerend personeel. VOAM is samen met andere (markt)partijen actief in de totstandkoming van deze beleidspunten.

Het beleid van de bij VOAM aangesloten bedrijven richt zich op kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van onderzoeksbedrijven en adviesbureaus in de asbest- en milieusector, waaronder ook Chroom 6, binnenmilieu en biologische agentia.

Het doel van VOAM is een eenduidig kwaliteitsniveau te bewerkstelligen op basis van het delen van aanwezige gemeenschappelijke kennis binnen de bij VOAM aangesloten bedrijven.

Missie

De bij VOAM aangesloten onderzoeks- en adviesbureaus streven een eenduidig hoog kwaliteitsniveau na op het gebied van asbest en andere milieugevaarlijke stoffen. VOAM zal als spreekbuis van deze bedrijven fungeren en zal een krachtige stem in de asbest- en milieubranche zijn.

Visie

Door het bijhouden van en het inspelen op relevante ontwikkelingen, continue kennisuitwisseling, samenwerking en stimulering van interne opleiding en training zal:

  • kwaliteit van onderzoekswerk, rapportage en advies worden geborgd;
  • continue kwaliteitsverbetering worden nagestreefd;
  • innovatie op ons werkterrein worden bewerkstelligd;
  • deskundigheid van medewerkers worden verbeterd en geborgd;
  • VOAM als informatiebron en kennisnetwerk fungeren voor haar leden, opdrachtgevers en geïnteresseerden.

Dit alles met als hoofddoel transparantie in de asbestmarkt en het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.

Positionering

VOAM staat voor ‘Vereniging voor Onderzoek en Advies Milieugevaarlijke stoffen’. VOAM is een brachevereniging met ambitie, en dus continu in beweging. We hanteren de volgende belangrijke kernwaarden:

  1. integriteit;
  2. samenwerking en kennisoverdracht;
  3. professionaliteit;
  4. transparantie;
  5. kwaliteit en deskundigheid.

We verwachten van al onze leden dat ze invulling geven aan deze waarden en zich proactief opstellen.

Vertegenwoordiging

VOAM heeft zitting in diverse gremia. Hieronder vindt u een overzicht.

Werkgroep / commissieVertegenwoordigers(s)Vervanger namens
VOAM
CCvD AscertHans de JongRichard Bos
Werkkamer Proces AscertFrançois LambrixRobbert van Dijk
Werkkamer Persoon AscertAlexander KoendersN.t.b.
Examencommissie AscertRichard BosN.v.t.
Gebruikersraad SMA-rt AscertHans de Jong
CCvD SlopenTom RaveRichard Bos
Stakeholderoverleg LAVSHans de JongAlexander Koenders
PR Commissie Alexander Koenders
Hans de Jong
Robbert van Dijk
Commissie KascontroleBoris Oosterling
Do Hansen

Intentie en integriteit

VOAM hecht grote waarde aan de intentie en integriteit van de bij haar aangesloten leden.  Elk lid dient daarom een verklaring te hebben getekend, waarin de intentie, onafhankelijheid en integriteit verklaart wordt.  Indien getwijfeld wordt over deze aspecten van één van de leden, kan hierover bij VOAM een klacht worden ingediend.

De tekst van de Intentie- en integriteitverklaring vindt u hier.

Statuten en huishoudelijk reglement

Via onderstaande links kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement van VOAM-VKBA downloaden:

Klachten en klachtenreglement

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via: [email protected]

Het reglement van de klachtencommissie vindt u hier.

Lidmaatschap

VOAM leden blijven via verschillende kanalen op de hoogte van de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Ook hebben leden toegang tot vergaderingen, bijeenkomsten en werkgroepen. Meer weten of lid worden?

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?