Inloggen

Artikelen

Concept verslag van de Algemene Leden Vergadering van 20 oktober jl.

Op donderdag 20 oktober jl. vond de ALV plaats. Het conceptverslag, conceptbegroting 2023 en de presentatie van Hans de Jong over de nieuwe wet- en regelgeving zijn bij gevoegd.

PE systeem asbestbranche - opzet en processen

Onderzoeksprotocol zware metalen inclusief chroom-6 onderzoek coating- en verflagen

Algemene Leden Vergadering op 20 oktober a.s. in 't Veerhuis in Nieuwegein

Op donderdag 20 oktober a.s. vindt de eerstvolgende ALV plaats van 14.00 tot 17.00 uur in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Actuele documenten Ecologische Preventie Check

VOAM en OBM sluiten convenant over collectieve (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering inclusief asbestdekking

Persbericht: Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten schept duidelijkheid

Training Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten

Vanaf september biedt VOAM de 'Training Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten' aan voor het gebruik van dit protocol. Deze training wordt afgesloten met een toets. Na de training ontvangt men een bewijs van deelname en volgt registratie in het register op de VOAM site.

Nieuwe cursusdata voor de 'Training Ecologische Preventie Check'

Voor de 'Training Ecologische Preventie Check' zijn nieuwe cursussen ingepland voor eind 2022 en het voorjaar van 2023. Inschrijven is vanaf heden mogelijk via: [email protected]

Basistekst aanpassingen asbestregelgeving

De basistekst (versie 05) betreffende de aanpassingen van de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site. Hierin staan de belangrijkste veranderingen duidelijk weergegeven om de achterban te informeren. De tekst bevat nog de aanduiding 'Concept'. Naar verwachting gaat dit eraf na de zomer.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?