Inloggen

Artikelen

Onderzoeksprotocol zware metalen inclusief chroom-6 onderzoek coating- en verflagen

Algemene Leden Vergadering op 20 oktober a.s. in 't Veerhuis in Nieuwegein

Op donderdag 20 oktober a.s. vindt de eerstvolgende ALV plaats van 14.00 tot 17.00 uur in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Actuele documenten Ecologische Preventie Check

VOAM en OBM sluiten convenant over collectieve (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering inclusief asbestdekking

Persbericht: Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten schept duidelijkheid

Training Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten

Vanaf september biedt VOAM de 'Training Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten' aan voor het gebruik van dit protocol. Deze training wordt afgesloten met een toets. Na de training ontvangt men een bewijs van deelname en volgt registratie in het register op de VOAM site.

Nieuwe cursusdata voor de 'Training Ecologische Preventie Check'

Voor de 'Training Ecologische Preventie Check' zijn nieuwe cursussen ingepland voor eind 2022 en het voorjaar van 2023. Inschrijven is vanaf heden mogelijk via: [email protected]

Basistekst aanpassingen asbestregelgeving

De basistekst (versie 05) betreffende de aanpassingen van de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site. Hierin staan de belangrijkste veranderingen duidelijk weergegeven om de achterban te informeren. De tekst bevat nog de aanduiding 'Concept'. Naar verwachting gaat dit eraf na de zomer.

'Onderzoeksprotocol zware metalen inclusief chroom-6 onderzoek coating- en verflagen', versie 01 is gereed

De werkgroep Chroom-6 van VOAM heeft versie 01 opgeleverd van het 'Onderzoeksprotocol zware metalen inclusief chroom-6 onderzoek coating- en verflagen'. Het protocol gaat alleen over de monstername en niet over blootstelling en advisering. Dit zal worden uitgewerkt in een volgend protocol.

Afstemmingsoverleg Omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie en VOAM van 30 juni jl.

Om inzicht en begrip te krijgen in elkaars positie, rol, taakopvatting en standpunten organiseerde de VOAM, in samenwerking met de NLA en de OD’s de sessie ‘Asbestinventarisatie - Afstemming OD’s, NLA en VOAM’ op donderdag 30 juni jl. in Nieuwegein. De sessie is buitengewoon goed bezocht met ruim 50 deelnemers vanuit de VOAM bedrijven en medewerkers van OD’s en NLA. De wens is uitgesproken om dit periodiek te herhalen.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?