Inloggen

Artikelen

Concept verslag van de ALV van 21 april jl.

Het concept verslag van de ALV van donderdag 21 april jl. is toegevoegd samen met de presentatie van de gastspreker Pieter Leijen van OBM .

Algemene Leden Vergadering op 21 april a.s. in 't Veerhuis in Nieuwegein

Extra cursusdata voor de Training Ecologische Preventie Check

Nieuwe data voor de training Ecologische Preventie Check

Samenvattende verslag van het Stakeholdersoverleg Asbest van 26 november 2021

Samenvattend verslag van het negende online Stakeholdersoverleg Asbest dat plaatsvond op 26 november 2021.

Concept-verslag van de ALV van 28 oktober jl.

Adviezen van het Validatie Innovatie Punt (VIP)

Het VIP is een onafhankelijk orgaan dat het ministerie van SZW adviseert of een werkwijze op het gebied van asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Voor stopbuspakkingen en afstandhouders met Battery Spray en hechtgebonden toepassingen met Fibre Cover heeft het VIP positieve adviezen uitgebracht aan SZW.

Voortgang wijzigingen asbeststelsel

Een brief over de voortgang van de in 2018 voorgenomen aanpassingen in het asbeststelsel is aan de Tweede Kamer gezonden.

Eerste certificaten Ecologische Preventie Check uitgereikt op ALV van 28 oktober j.l.

Tijdens de laatste ALV van 28 oktober jl. zijn de eerste certificaten uitgereikt van de Ecologische Preventie Check.

Chroom-6 - deelnemers gevraagd voor de werkgroep

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?