Inloggen

'Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten', versie 03 is gereed

Geplaatst op 04 juli 2022

De VOAM werkgroep ‘Zonnepaneel incidenten’ heeft het ‘Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten’ versie 03 opgeleverd. Het protocol is tot stand gekomen naar aanleiding van een vraag van Stichting Salvage en de Bond van Verzekeraars. Dit naar aanleiding van enkele incidenten met installaties met zonnepanelen.

De vraag is destijds gesteld of VOAM iets kan betekenen bij het in kaart brengen van het verontreinigd gebied na een incident met zonnepanelen en het trainen van personen die gaan inventariseren. Als branche kunnen we dit. De systematiek hierbij is gelijk aan asbestwerkzaamheden na brand (inventariseren, opruimen, vrijgeven).

Men zocht een deskundige partij om te helpen. Aard en omvang van de verontreiniging moeten eenduidig worden bepaald.  Daarna moet worden getoetst dat het terrein schoon is.

Er is een werkgroep van het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeringsproblematiek: wie is verantwoordelijke voor welke schade?

Voor schade na brand met zonnepanelen is nu niets geregeld in geen enkele polis.

Men zoekt een partij om te helpen. Aard en omvang van de verontreiniging moeten eenduidig worden bepaald.  Daarna moet worden getoetst dat het terrein schoon is.

Risico’s van zonnepanelen na brand zijn:

  • Zware metalen tussen de glasplaten.
  • Kleine glassplinters kunnen worden opgegeten door grazende dieren.

De vraag aan VOAM was om te komen tot een praktisch protocol om hiermee om te gaan. Er was reeds een basisversie van het protocol beschikbaar, opgezet door IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en I&W. Dit protocol is gebruikt als basis en is aangevuld met expertise uit de VOAM werkgroep.

Stappen:

  1. Inkaderen van de verontreiniging.
  2. ‘Schoon verklaring’ na sanering/opruimen.
  3. Training zodat het bedrijven en medewerkers het protocol juist gebruiken.

Stichting Salvage, Verbond van Verzekeraars en VOAM publiceren binnenkort gezamenlijk de definitieve versie van het document. Hierbij wordt ook benoemd hoe het protocol tot stand is gekomen en hoe het gebruikt gaat worden. Vanaf september 2022 zal VOAM opleidingen gaan aanbieden over het gebruik van het protocol.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?