Inloggen

Preventiecheck soortenbescherming asbestdaken

Geplaatst op 18 juni 2020

Provincies Gelderland en Overijssel zijn met het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering al enige tijd bezig om de samenloop van asbestdakvervanging en soortenbescherming te bevorderen. Alexander Koenders en Hans de Jong zijn hier vanuit VOAM bij betrokken.

Bij het saneren van asbestdaken moet rekening gehouden worden met beschermde diersoorten om onnodige schade en verstoring te voorkomen. Om hier zorgvuldig mee om te gaan is de ‘Preventiecheck soortenbescherming asbestdaken’ ontwikkeld.

De preventiecheck kan worden gebruikt bij de voorgenomen sanering van asbestdaken. Het is de bedoeling dat de preventiecheck wordt uitgevoerd door de DIA in combinatie met de wettelijk verplichte asbestinventarisatie.

Voordat de preventiecheck breed kan worden uitgerold is een testfase noodzakelijk. Hiervoor was het Programmabureau op zoek naar 4 DIA’s van verschillende bedrijven. Op 24 mei j.l. is een oproep gedaan onder de leden met de vraag welke bedrijven zouden willen deelnemen aan deze test. Naar aanleiding hiervan hebben zich 6 DIA’s gemeld.

Deelname bestaat uit een Kick-off bijeenkomst en een 2e bijeenkomst in de vorm van een testdag. In het bijgevoegde Plan van aanpak leest u hier meer over. Vanuit VOAM zal er een interne werkgroep worden opgericht.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?