Inloggen

SMA-rt Nieuwe Stijl

Geplaatst op 24 juni 2020

In een tweetal sessies op 17 en 22 april jongstleden heeft op initiatief van Ascert een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden in samenwerking met SZW (Joris Gerritsen), TNO (Jody Schinkel), de Rijksprojectleider (Pieter Mangé) en de VOAM (diverse deelnemers) en Tom Troquay (secretaris Ascert) als gespreksvoorzitter.

Onderwerpen die werden besproken waren de reactie van de asbest inventariserende bedrijven over een nieuw SMA-rt systeem dat meer gericht is op het risicogericht werken, wie zou moeten bepalen welke werkmethoden toelaatbaar zijn en in welke situaties. De noodzaak tot het bouwen van een nieuw SMA-rt systeem komt voort uit nieuwe inzichten m.b.t. verwijderingstechnieken en de behoefte vanuit de markt. Daardoor zouden er voor éénzelfde toepassing, meerdere verwijderingstechnieken en daarmee mogelijk ook meerdere risicoklassen te bedenken zijn.

Ingebracht door de VOAM zijn zaken zoals dat het systeem niet extra kostenverhogend mag worden (Ascert blijft eigenaar maar het systeem zal worden gefinancierd vanuit SZW) en het wenselijk is om, vanwege de verlichting van de administratieve lasten en de gedeeltelijke overlap met LAVS, de beide systemen – op onderdelen – met elkaar te laten koppelen.

Het SMA-rt systeem is een relatief goed werkend systeem waardoor er mogelijk meer ‘bugs’ uit het LAVS gehaald kunnen worden.  De VOAM heeft duidelijk uitgesproken dat om een rolscheiding tussen adviseur (asbestinventarisatiebedrijven) en uitvoerenden (asbestverwijderingsbedrijven) te houden, het altijd wenselijk blijft dat niet het verwijderingsbedrijf alleen de handeling kan bepalen, maar vindt dat er altijd een inventarisatiebedrijf zou moeten meebepalen.

Een optie kan zijn dat inventariseerders de parameters invoeren (zoals mate van verwering/beschadiging, bevestiging, binding, asbestsoorten en percentage etc.) in de rapportages met bevindingen van het locatieonderzoek en die noodzakelijk zijn voor het bepalen van een risicoklasse en/of een saneringsmethodiek . Saneerders kunnen met aanvullende gegevens – zoals die thans door TNO worden bepaald – een definitieve risicoclassificatie en/of saneringsmethodiek bepalen.

De prognose is dat in het eerste kwartaal van 2021 het nieuwe systeem gereed is voor ingebruikname. Voor die tijd zullen enkele stakeholders worden uitgenodigd om het systeem te testen.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?