Inloggen

Update Permanente Educatie

Geplaatst op 10 februari 2023

Op 1 januari jl. is het systeem van Permanente Educatie (PE) ingegaan voor de certificaathouders DIA en ADK categorie I (toezicht en handhaving voor inspecteurs omgevingsdiensten). Nadere informatie treft u aan op de website van Ascert. Zie de volgende link: https://www.ascert.nl/wat-is-permanente-educatie

De mogelijkheden om PE punten te behalen zijn momenteel nog zeer beperkt, terwijl DIA’s dit jaar al wel de eerste punten moeten gaan behalen. Momenteel zijn er slechts 2 aanbieders van PE activiteiten, te weten: BME Opleidingen B.V. en SGS Search.

Er spelen momenteel een aantal belangrijke zaken:

  1. Er is een overgangsbepaling vastgesteld met als peildatum 1 juli 2023. Zie de volgende link: https://www.ascert.nl/wat-zijn-pe-punten-en-hoeveel-punten-zijn-vereist
  2. Het aanbod PE activiteiten is (nog) zeer beperkt en niet vernieuwend.
  3. Het aantal PE aanbieders is (nog) zeer beperkt.

Ingangsdatum PE

Op 1 januari jl. is het systeem van Permanente Educatie ingegaan voor de certificaathouders DIA en ADK categorie I (toezicht en handhaving voor inspecteurs omgevingsdiensten).

Nadere informatie treft u aan op de website van Ascert. Zie de volgende link: https://www.ascert.nl/wat-is-permanente-educatie

Inmiddels de maand januari voorbij en maakt het bestuur zich zorgen over het huidige aanbod van PE activiteiten en het aantal aanbieders. De mogelijkheden om PE punten te behalen zijn momenteel zeer beperkt, terwijl DIA’s dit jaar al wel de eerste punten moeten gaan behalen.

Er spelen momenteel een aantal belangrijke zaken:

  1. Er is een overgangsbepaling vastgesteld met als peildatum 1 juli 2023. Zie de volgende link: https://www.ascert.nl/wat-zijn-pe-punten-en-hoeveel-punten-zijn-vereist
  2. Het aanbod PE activiteiten is (nog) zeer beperkt en niet vernieuwend.
  3. Het aantal PE aanbieders is (nog) zeer beperkt.

Overgangsbepaling

Op de website van Ascert staat nu de volgende overgangsbepaling. Omdat niet iedereen op hetzelfde moment toe is aan hercertificering is er een overgangsregeling van kracht:

Bestaande certificaathouders DIA of ADK (categorie I) van wie het certificaat vóór 1 juli 2023 afloopt, krijgen te maken met een overgangsbepaling. Zij moeten nog één keer examen doen voor hercertificering. De periode tot 1 juli 2023 is namelijk te kort om nog voldoende PE punten te behalen. Het PE-traject start voor hen direct na hun examen.

Bestaande certificaathouders DIA of ADK (categorie I) van wie het certificaat verloopt ná 1 juli 2023, starten vanaf 1 januari 2023 met het PE traject. Omdat de periode tussen 1 januari 2023 en de datum van hercertificatie korter is dan 3 jaar hoeven zij minder PE punten te halen. In onderstaande tabel is aangegeven om hoeveel PE punten het gaat:

Je certificaat verloopt tussen:Aantal verplichte PE punten
1 juli 2023 en 30 juni 202412
1 juli 2024 en 31 december 202416
1 januari 2025 en 31 juli 202520
1 augustus 2025 en 31 december 202524

Verloopt een certificaat dus bijvoorbeeld op 17 november 2023 dan dient de certificaathouder vóór die datum 12 PE punten te halen voor zijn hercertificatie.

Voor DIA’s waarvan het certificaat verloopt vóór 1 juli 2023 betekent dit dat zij nog 1 keer een regulier verlengingsexamen doen voor hercertificering. Vervolgens stappen zij in in het PE traject.

VOAM heeft van enkele DIA’s de vraag gekregen of hiervan kan worden afgeweken, aangezien hun certificaat slechts enkele weken verloopt vóór 1 juli 2023. Zij zouden liever direct instappen het PE traject en PE punten willen behalen, zonder eerst weer een verlengingsexamen te moeten doen. Hetgeen extra tijd en extra kosten betekent.

Helaas is er geen ruimte in de overgangsbepalingen zoals die door Ascert zijn opgesteld. Als VOAM hebben wij geen invloed op deze overgangsregeling. We begrijpen dat dit voor een aantal DIA’s ongunstig uitpakt.

Opleiders

Momenteel is het aantal opleiders dat PE activiteiten aanbiedt beperkt tot slechts 2 opleiders. De procedure van certificatie van de opleiders is zeer uitgebreid en complex. Slechts weinig opleiders kunnen hier momenteel aan voldoen. Dit is een punt van zorg van het VOAM bestuur dat besproken zal worden met Ascert.

Ook is aanbod aan PE activiteiten zeer beperkt momenteel en (nog) niet erg vernieuwend (onderwerpen als soorten asbest, rapportage). Aangezien DIA’s in de overgangsregeling dit jaar al de nodige PE moeten behalen is het belangrijk dat het aantal aanbieders en het aanbod snel uitgebreid wordt. Ook moet er veel meer breedte komen in het aanbod, zodat DIA’s kunnen kiezen voor PE activiteiten waarbij zij iets nieuws leren en die niet slechts herhaling van reeds gevolgde lesstof is.

Het VOAM bestuur gaat aan tafel met Ascert om haar bezorgdheid hierover te uiten over bovenstaande en mogelijke oplossingen te bespreken. Ook gaat het bestuur komende weken het gesprek aan met de opleiders om een groter en brede aanbod te bespreken.

VOAM Academy

VOAM Academy is eind 2022 opgericht zoals bekend. VOAM Academy streeft naar een breed en actueel aanbod van PE activiteiten. Zij wil zelf seminars en ledenbijeenkomsten gaan aanbieden over actuele thema’s. Ook deze moeten PE punten gaan genereren. In een gesprek met Ascert wordt bekeken wat hierin de mogelijkheden zijn voor VOAM Academy.

Van de bestaande trainingen, gebaseerd op VOAM protocollen, zoals de ‘Training Ecologische Preventie Check’ en ‘Training Onderzoekprotocol zonnepaneel incidenten’ wordt bekeken hoe zij in aanmerking kunnen komen voor PE punten. Dit geldt ook voor nieuwe trainingen, gebaseerd op protocollen waaronder Chroom-6 of asbest in kruipruimten.

Daarnaast zal VOAM Academy PE activiteiten gaan aanbieden van gecertificeerde opleiders tegen een gereduceerd tarief voor VOAM leden. Voor VOAM leden wordt het zo aantrekkelijk om PE activiteiten te gaan volgen via VOAM Academy. De PE punten lopen dan via de gecertificeerde opleider.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?