Inloggen

Update - Wijzigingen EU-regelgeving en beantwoording vragen Stakeholdersbijeenkomst van 8 december 2023

Geplaatst op 11 maart 2024

Hierbij een update van het Asbestcluster van SZW. In de bijlagen de antwoorden op de vragen die nog open stonden naar aanleiding van de Stakeholdersbijeenkomst van 8 december 2023 en de wijzigingen in de EU-Richtlijn.

EU-richtlijn asbest

Daarnaast houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de nieuwe EU-richtlijn asbest. In de brief van 21 december 2023 heeft de minister van SZW aan de Tweede Kamer gemeld dat eind januari opnieuw contact met de Europese Commissie zou zijn om verdere duidelijkheid te krijgen over de interpretatie van een aantal vereisten vanuit de Richtlijn. Inmiddels is het gesprek met de Europese Commissie geweest en is met de minister van SZW besproken dat naast de voorgenomen wijziging nog een aanzienlijke wijziging van de regelgeving nodig is om te kunnen voldoen aan Europese vereisten. Het nu doorzetten van de voorgenomen wijziging zou betekenen dat binnen een korte periode twee keer een ingrijpende wijziging van de regelgeving zou worden doorgevoerd. Dat is niet wenselijk voor de uitvoeringspraktijk. Hoewel de formele juridische stappen nog moeten worden gezet en ook de Tweede Kamer moet worden geïnformeerd, vinden wij het belangrijk om u te laten dat u niet op korte termijn een wijziging van de regelgeving hoeft te verwachten. Het streven is nu om in één keer de regelgeving te wijzigen. Daarbij willen we invulling geven aan zowel de implementatie van de Richtlijn als aan de verbeteringen die waren beoogd met de eerder voorgenomen wijzigingen. De gestelde termijn voor het implementeren van de Richtlijn is twee jaar en loopt tot 21 december 2025. Dat is ambitieus.

Momenteel wordt bekeken welke beperkte verbeteringen alsnog kunnen worden doorgevoerd als no regret maatregel die niet raken aan het gehele asbeststelsel. Hierover zullen wij de Tweede Kamer en u uiteraard over niet al te lange termijn informeren.

Invulling geven aan de de vereisten in de Richtlijn

Het is nu dus vooral van belang dat wordt bezien hoe Nederland op een zo goed mogelijke manier invulling kan geven aan de vereisten van de Richtlijn in samenhang met de eerdere voorgenomen wijzigingen. We zullen daar op hele korte termijn de stakeholders bij betrekken en luisteren naar de gedachten die daarover leven. We hebben van enkele stakeholders al het aanbod gekregen om hun visie te presenteren. Daar maken we graag gebruik van en zullen stakeholders daartoe uitnodigen. Om met elkaar de diepte in te kunnen gaan, zullen we het aantal deelnemers helaas moeten beperken. We zullen de gehele groep op gezette tijden informeren. Hoe dat exact vorm te geven zijn we nu nader aan het uitwerken.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?