Inloggen

Vanuit het CCvD - Voortgang wijzigingen wet- en regelgeving

Geplaatst op 08 juli 2022

De CCvD vergadering van 28 juni jl. bestond voornamelijk uit een uitleg en een presentatie van SZW met betrekking tot de voortgang van tranche 1 (wijzigingen in wet- en regelgeving met o.a. A en B toepassingen en SMART-ns) en tranche 2. De implementatie van de wijzigingen heeft enkele maanden vertraging opgelopen door onder andere een uitvoeringstoets van ILENT die nog gedaan moest worden en de discussie met betrekking SMART-ns.

De aangepaste planning is dat wijzigingen nu na het zomerreces zullen worden gepresenteerd aan de Ministerraad. Daarbij wordt getracht om in april 2023 te gaan publiceren, waarna de wijzigingen dan 3 maanden later kunnen ingaan (zomer 2023).

Omdat het CCvD nog steeds niet alle wijzigingen heeft kunnen beoordelen, die hiervoor moeten plaatsvinden in het processchema (nog niet openbaar gemaakt), zal er een extra CCvD vergadering plaatsvinden in september om deze wijzigingen door het CCvD te kunnen laten beoordelen.

Tranche 2

Inmiddels is SZW ook gestart met een eerste verkenning van de mogelijke wijzigingen in tranche 2 die zullen plaatsvinden na de publicatie van tranche 1. Het doel hiervan is om de punten uit de beleidsreactie uit 2018 ten uitvoer te brengen.

Hierbij worden eisen (voornamelijk technische voorschriften en eisen) vanuit het processchema naar hogere wetgeving (bijvoorbeeld ARBO-wet) verplaatst zodat er een betere handhaving mogelijk is van deze eisen door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het idee dat men heeft is om dan in het schema verwijzingen te gaan opnemen naar de teksten in de hogere wetgeving.

De vraag is echter of je alles gaat opnemen (wat wel en wat niet) en of je dan überhaupt nog wel audits kunt laten uitvoeren door de CI’s. Om tot een afgewogen aantal verwijzingen te komen, waarbij zowel aan de eisen van NLA wordt voldaan en die van CCvD, komt SZW met een lijst van onderdelen uit het schema die verplicht – keuze – of niet verplaatst worden.

Samen met SZW kan het CCvD dan komen tot een lijst van voorschriften en eisen die wel of niet verplaatst gaan worden naar hogere wet en regelgeving. Hiervoor is nog geen planning bekend, behalve dat SZW hiermee start na de publicatie van tranche 1 (april 2023).

Tenslotte heeft SZW haar werkwijze toegelicht m.b.t. tot de jaarlijks terugkerende aanpassingen van het schema (altijd op 1 januari) die voortkomen vanuit de Werkkamers en die nu in de SC 100 staan.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?