Inloggen

Voorgang herziening asbeststelsel - stukken n.a.v. Stakeholdersoverleg van 8 december 2023

Geplaatst op 24 januari 2024

Als aanvulling op de informatie van 20 december jl. n.a.v. het Stakeholdersoverleg treft u de volgende stukken aan:

  1. Presentatie SZW – Stakeholdersbijeenkomst 8 december 2023
  2. Verslag Stakeholdersbijeenkomst
  3. Kamerbrief SZW d.d. 21 december 2023- Voortgang herziening asbeststelsel
    • Bijlage 1 bij de Kamerbrief – beschrijving huidige certificatiestelsel
    • Bijlage 2 bij de Kamerbrief – VIP notitie – Waarom asbestinnovaties achterblijven
  4. Beslisnota SZW d.d. 3 november 2023- EU richtlijn asbest
  5. Beslisnota SZW d.d. 14 december 2023 – EU-richtlijn asbest aanvullende nota en Kamerbrief.

Deze stukken zijn eerder gepubliceerd op de website van Ministerie van SZW.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?