Inloggen

ALV


Concept verslag ALV van 4 mei jl.

Concept verslag van de Algemene Leden Vergadering van 20 oktober jl.

Op donderdag 20 oktober jl. vond de ALV plaats. Het conceptverslag, conceptbegroting 2023 en de presentatie van Hans de Jong over de nieuwe wet- en regelgeving zijn bij gevoegd.

Algemene Leden Vergadering op 20 oktober a.s. in 't Veerhuis in Nieuwegein

Op donderdag 20 oktober a.s. vindt de eerstvolgende ALV plaats van 14.00 tot 17.00 uur in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Concept verslag van de ALV van 21 april jl.

Het concept verslag van de ALV van donderdag 21 april jl. is toegevoegd samen met de presentatie van de gastspreker Pieter Leijen van OBM .

Algemene Leden Vergadering op 21 april a.s. in 't Veerhuis in Nieuwegein

Concept-verslag van de ALV van 28 oktober jl.

Eerste certificaten Ecologische Preventie Check uitgereikt op ALV van 28 oktober j.l.

Tijdens de laatste ALV van 28 oktober jl. zijn de eerste certificaten uitgereikt van de Ecologische Preventie Check.

Concept-verslag van de ALV van 20 mei jl.

Op donderdag 20 mei jl. heeft de ALV plaatsgevonden via Team. Het concept-verslag treft u bijgaand aan. De volgende ALV op 28 oktober a.s. zal weer 'live' plaatsvinden in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Algemene Leden Vergadering op donderdag 20 mei a.s. via Teams

De ALV van donderdag 20 mei a.s. zal deze keer via Teams plaatsvinden. De concept agenda en stukken zijn toegevoegd.

Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 december a.s.

De ALV van donderdag 10 december a.s. vindt plaats vanaf 13.30 tot ca. 17.00 uur in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?