Inloggen

Publicaties


Aanpassingen asbestregelgeving

Voor een aantal keuzes betreffende aanpassingen in het asbestbeleid heeft SZW zich gebaseerd op het TNO rapport van september 2019. Reviews op dit rapport door verschillende deskundigen staan onder de aangeven link in het artikel.

NEN Persbericht: Publieke commentaarronde voor bepaling asbest in de werkplekatmosfeer (NEN 2939)

Het normontwerp van de NEN 2939 is open voor commentaar tot 1 januari 2021.

NEN Persbericht: Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering (NEN 2990) gepubliceerd

De NEN 2990: 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Reactie VOAM op publicatie 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen'

VOAM heeft richting NSOB gereageerd op het essay 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen'.

Publicatie Het Asbeststelsel: "Gevangen door belangen?"

Het NSOB heeft in opdracht van AEDES een onderzoek laten uitvoeren op de functionaliteit van het huidige stelsel.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?