Inloggen

SMA-rt


Update Stakeholdersoverleg SZW van 8 december jl. - Uitstel invoering SMART-ns en regelgeving

Tijdens het laatste Stakeholdersoverleg bij SZW in Den Haag van vrijdag 8 december jl. is aangegeven dat SMART-ns en het ontwerpbesluit voorlopig worden uitgesteld. Dit heeft te maken met eisen uit de nieuwe EU-richtlijn, waarin o.a. een vergunningstelsel voor asbestverwijdering is opgenomen. Nederland heeft 2 jaar om de richtlijn te implementeren. SZW heeft de invoering van SMART-ns en A/B toepassingen voorlopig even geparkeerd.

Brief namens de asbestbranche aan SZW betreffende invoering wijziging Asbeststelstel

Kamerbrief SZW - Aanpassingen asbest regelgeving

De Kamerbrief van SZW betreffende de voorgenomen aanpassingen van de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site.

Besluit Beoordelingscie SC-547 aangaande asbesthoudende vensterbanken

SMA-rt Nieuwe Stijl

Ascert werkt samen met SZW en TNO aan een nieuw SMA-rt systeem en heeft daarbij input opgehaald bij de verschillende branchepartijen in een aantal online informatiebijeenkomsten.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?