Inloggen

Wet- en regelgeving


Ledenbijeenkomst 'Asbestinventarisatie - Afstemming Omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie en VOAM' op 30 juni a.s.

Op donderdag 30 juni a.s. organiseert VOAM een ledenbijeenkomst 'Asbestinventarisatie - Afstemming Omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie en VOAM'. Deze bijeenkomst vindt plaats in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Samenvattende verslag van het Stakeholdersoverleg Asbest van 26 november 2021

Samenvattend verslag van het negende online Stakeholdersoverleg Asbest dat plaatsvond op 26 november 2021.

Voortgang wijzigingen asbeststelsel

Een brief over de voortgang van de in 2018 voorgenomen aanpassingen in het asbeststelsel is aan de Tweede Kamer gezonden.

Kamerbrief over voortgang sanering asbestdaken

Stakeholders bijeenkomst Asbeststelsel d.d. 16 oktober 2020

Aanpassingen asbestregelgeving

Voor een aantal keuzes betreffende aanpassingen in het asbestbeleid heeft SZW zich gebaseerd op het TNO rapport van september 2019. Reviews op dit rapport door verschillende deskundigen staan onder de aangeven link in het artikel.

Kamerbrief SZW - Aanpassingen asbest regelgeving

De Kamerbrief van SZW betreffende de voorgenomen aanpassingen van de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site.

Reactie VOAM op publicatie 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen'

VOAM heeft richting NSOB gereageerd op het essay 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen'.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?