Inloggen

Wet- en regelgeving


Position Paper: Denkrichtingen voor de implementatie van de nieuwe Europese asbestregelgeving in de Nederlandse praktijk

Terugkoppeling ICO van 25 april jl. en Stakeholdersoverleg SZW van 25 april jl.

Bijgevoegd zijn de presentatie van Martin Keve van SZW van het ICO met VOAM op 25 april jl. in Nieuwegein. Daarnaast het verslag en de presentaties van het Stakeholdersoverleg Asbest bij SZW in Den Haag van 26 april jl.

EPA verbiedt de meeste voorkomende vorm van kankerverwekkend asbest (bron: Washington Post)

Update - Wijzigingen EU-regelgeving en beantwoording vragen Stakeholdersbijeenkomst van 8 december 2023

Voorgang herziening asbeststelsel - stukken n.a.v. Stakeholdersoverleg van 8 december 2023

Op 20 december jl. hebben we u geïnformeerd over het Stakeholdersoverleg SZW van 8 december 2023. Als aanvulling treft u in de bijlagen aan: PowerPoint presentatie Stakeholderbijeenkomst, Verslag Stakeholdersbijeenkomst, Kamerbrief Voortgang herziening asbeststelsel + bijlagen en een tweetal beslisnota's van SZW inzake de EU-richtlijn asbest.

Update Stakeholdersoverleg SZW van 8 december jl. - Uitstel invoering SMART-ns en regelgeving

Tijdens het laatste Stakeholdersoverleg bij SZW in Den Haag van vrijdag 8 december jl. is aangegeven dat SMART-ns en het ontwerpbesluit voorlopig worden uitgesteld. Dit heeft te maken met eisen uit de nieuwe EU-richtlijn, waarin o.a. een vergunningstelsel voor asbestverwijdering is opgenomen. Nederland heeft 2 jaar om de richtlijn te implementeren. SZW heeft de invoering van SMART-ns en A/B toepassingen voorlopig even geparkeerd.

VOAM Seminar 'Asbestregelgeving nieuwe stijl' op 19 oktober a.s. in Nieuwegein

Asbest: Raad en Parlement bereiken akkoord over nieuwe regels om werknemers te beschermen - Raad van de EU - Persmededeling 27-06-2023

Brief namens de asbestbranche aan SZW betreffende invoering wijziging Asbeststelstel

Concept verslag ALV van 4 mei jl.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?