Inloggen

Wet- en regelgeving


VOAM Seminar 'Asbestregelgeving nieuwe stijl' op 19 oktober a.s. in Nieuwegein

Asbest: Raad en Parlement bereiken akkoord over nieuwe regels om werknemers te beschermen - Raad van de EU - Persmededeling 27-06-2023

Brief namens de asbestbranche aan SZW betreffende invoering wijziging Asbeststelstel

Concept verslag ALV van 4 mei jl.

Update wijzingen asbestwet- en regelgeving

Presentatie en tips & tricks LXA Advocaten

Basistekst aanpassingen asbestregelgeving

De basistekst (versie 05) betreffende de aanpassingen van de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site. Hierin staan de belangrijkste veranderingen duidelijk weergegeven om de achterban te informeren. De tekst bevat nog de aanduiding 'Concept'. Naar verwachting gaat dit eraf na de zomer.

Vanuit het CCvD - Voortgang wijzigingen wet- en regelgeving

Tijdens de CCvD vergadering van 28 juni jl. heeft SZW een uitleg en presentatie gegeven over de voortgang van de implementatie van de wijzigingen in wet- en regelgeving.

Ledenbijeenkomst 'Asbestinventarisatie - Afstemming Omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie en VOAM' op 30 juni a.s.

Op donderdag 30 juni a.s. organiseert VOAM een ledenbijeenkomst 'Asbestinventarisatie - Afstemming Omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie en VOAM'. Deze bijeenkomst vindt plaats in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Samenvattende verslag van het Stakeholdersoverleg Asbest van 26 november 2021

Samenvattend verslag van het negende online Stakeholdersoverleg Asbest dat plaatsvond op 26 november 2021.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?