Inloggen

Artikelen

Stakeholders bijeenkomst Asbeststelsel d.d. 16 oktober 2020

Basisnormen integriteit medewerkers OD's

Verslag Werkkamer Proces van 17 november jl.

Op 17 november 2020 vond de vergadering plaats van de WK Proces. Het intern verslag van onze vertegenwoordiger is toegevoegd aan deze site.

Aanpassingen asbestregelgeving

Voor een aantal keuzes betreffende aanpassingen in het asbestbeleid heeft SZW zich gebaseerd op het TNO rapport van september 2019. Reviews op dit rapport door verschillende deskundigen staan onder de aangeven link in het artikel.

LAVS Stakeholdersoverleg - 13 november 2020

Het verslag van het Stakeholdersoverleg van 12 juni jl. is toegevoegd aan deze site.

Kamerbrief SZW - Aanpassingen asbest regelgeving

De Kamerbrief van SZW betreffende de voorgenomen aanpassingen van de asbestregelgeving is gepubliceerd op deze site.

Uitkomsten ledenconsultatie ‘Het nemen van representatieve materiaalmonsters van inhomogeen materiaal'

Samenvatting resultaten ledenbezoeken 2019-2020

Samenvatting van de hoofdpunten zoals naar voren gekomen uit de ledenbezoeken van eind 2019 en begin 2020.

NEN Persbericht: Publieke commentaarronde voor bepaling asbest in de werkplekatmosfeer (NEN 2939)

Het normontwerp van de NEN 2939 is open voor commentaar tot 1 januari 2021.

NEN Persbericht: Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering (NEN 2990) gepubliceerd

De NEN 2990: 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?