Inloggen

Opleidingen


Actuele documenten Ecologische Preventie Check

Persbericht: Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten schept duidelijkheid

Training Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten

Vanaf september biedt VOAM de 'Training Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten' aan voor het gebruik van dit protocol. Deze training wordt afgesloten met een toets. Na de training ontvangt men een bewijs van deelname en volgt registratie in het register op de VOAM site.

Nieuwe cursusdata voor de 'Training Ecologische Preventie Check'

Voor de 'Training Ecologische Preventie Check' zijn nieuwe cursussen ingepland voor eind 2022 en het voorjaar van 2023. Inschrijven is vanaf heden mogelijk via: [email protected]

'Onderzoeksprotocol zware metalen inclusief chroom-6 onderzoek coating- en verflagen', versie 01 is gereed

De werkgroep Chroom-6 van VOAM heeft versie 01 opgeleverd van het 'Onderzoeksprotocol zware metalen inclusief chroom-6 onderzoek coating- en verflagen'. Het protocol gaat alleen over de monstername en niet over blootstelling en advisering. Dit zal worden uitgewerkt in een volgend protocol.

Training Ecologische Preventie Check

De eerste 38 DIA's zijn opgeleid voor het uitvoeren van de Ecologische Preventie Check. Deelnemers zijn zeer enthousiast over de training en de manier waarop deze gebracht wordt door de ecoloog. Vanaf september worden er nieuwe training in gepland. Opgeleide DIA's worden geregistreerd in het DIA-register van Ascert.

'Onderzoeksprotocol zonnepaneel incidenten', versie 03 is gereed

De VOAM werkgroep 'Zonnepaneel incidenten' heeft versie 03 opgeleverd van het 'Onderzoeksprotocol Zonnepaneel Incidenten'. Binnenkort publiceren Stichting Salvage, Verbond van Verzekeraars en VOAM gezamenlijk de definitieve versie.

Nieuwe data voor de training Ecologische Preventie Check

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?