Inloggen

Artikelen

Concept-verslag van de ALV van 20 mei jl.

Op donderdag 20 mei jl. heeft de ALV plaatsgevonden via Team. Het concept-verslag treft u bijgaand aan. De volgende ALV op 28 oktober a.s. zal weer 'live' plaatsvinden in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Pilot Ecologische Preventie Check – DIA training van 10 mei jl.

Op maandag 10 mei jl. heeft de pilot plaatsgevonden van de Ecologische Preventie Check. Een eerste groep van 6 DIA's heeft een training gevolgd om specifieke sporen van dieren te kunnen herkennen om te bepalen of ecologische onderzoek noodzakelijk is.

Algemene Leden Vergadering op donderdag 20 mei a.s. via Teams

De ALV van donderdag 20 mei a.s. zal deze keer via Teams plaatsvinden. De concept agenda en stukken zijn toegevoegd.

Kamerbrief over voortgang sanering asbestdaken

Uitgangspunten van de Technische Werkgroep (TW)

Zoals besproken op op de ALV van 2 juli jl. zijn de oorspronkelijke uitgangspunten van de TW boven water gehaald en gepubliceerd. Dit met het oog op het mogelijk opnieuw activeren van de TW in een andere vorm.

Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 december a.s.

De ALV van donderdag 10 december a.s. vindt plaats vanaf 13.30 tot ca. 17.00 uur in 't Veerhuis in Nieuwegein.

Stakeholders bijeenkomst Asbeststelsel d.d. 16 oktober 2020

Basisnormen integriteit medewerkers OD's

Verslag Werkkamer Proces van 17 november jl.

Op 17 november 2020 vond de vergadering plaats van de WK Proces. Het intern verslag van onze vertegenwoordiger is toegevoegd aan deze site.

Aanpassingen asbestregelgeving

Voor een aantal keuzes betreffende aanpassingen in het asbestbeleid heeft SZW zich gebaseerd op het TNO rapport van september 2019. Reviews op dit rapport door verschillende deskundigen staan onder de aangeven link in het artikel.

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?